GlassFish 4.1.1 telepítése Solaris 11.3 x64-re

Ebben a rövid cikkben leírom, hogyan telepítsünk GlassFish Open Source Edition 4.1.1 alkalmazásszervert Oracle Solaris 11.3 x64 operációs rendszerre, hogyan engedélyezzük  biztonságos kapcsolaton keresztül a GlassFish Administrator Console elérését távoli gépről.A leírás nem tárgyalja hogyan telepítsünk fel egy Solaris 11.3 operációs rendszert. Arról majd egy másik cikkben fogok részletesebben írni. Abból indulunk ki, hogy van egy up-to-date Solaris 11.3 solaris-large-server  telepítésünk.

Nem szerencsés ha az alkalmazásszerver root felhasználó vagy a OS beépített webservd felhasználó nevében fut, ezért hozzunk létre a GlassFish számára egy dedikált csoportot és felhasználót.

groupadd -g 10000 glassfish
useradd -m -g glassfish -s /usr/bin/bash -c "GlassFish AppServer User" glassfish
passwd glassfish

Ha azt szeretnénk, hogy a GlassFish szerver 1024 alatti portra tudjon bind-olni (443,80), akkor adni kell egy kis extra privilégiumot a glassfish felhasználnak.

usermod -K defaultpriv=basic,net_privaddr glassfish

Hozzunk létre külön ZFS-t az alkalmazásszerver részére és állítsuk be a megfelelő jogosultságokat.

root@gf1:~# zfs create -o mountpoint=/opt/glassfish rpool/gfhome
root@gf1:~# chown glassfish:glassfish /opt/glassfish
root@gf1:~# chmod 0750 /opt/glassfish

Telepítsük az Oracle JDK8 csomagját.

root@gf1:~# pkg install -v developer/java/jdk-8
root@gf1:~# java -version
java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

Készítsük elő a glassfish felhasználó .profile file-ját, egészítsük ki a következőkkel.

umask 027
export PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/opt/glassfish/glassfish4/bin

Töltsük le a GlassFish Server Open Source Edition 4.1.1 Java EE 7 Full Platform verzióját, majd másoljuk fel a glassfish felhasználóval
a szerverre. Vagy wget, curl segítségével egyenesen letölthetjük az alkalmazászerverre is.

root@gf1:~$ su - glassfish
glassfish@gf1:~$ wget http://download.java.net/glassfish/4.1.1/release/glassfish-4.1.1.zip
glassfish@gf1:~$ unzip -q glassfish-4.1.1.zip -d /opt/glassfish

Állítsuk be a file és folder jogoslutságokat. Nem szükséges, hogy a glassfish csoport tagjain kívül más is hozzáférjen bármilyen file-hoz vagy folder-hez.

glassfish@gf1:~$ find /opt/glassfish/glassfish4/ -type d -exec chmod o-rxw {} \;
glassfish@gf1:~$ find /opt/glassfish/glassfish4/ -type f -exec chmod o-rxw {} \;

Állítsuk be az console admin jelszavát. Válasszunk komplex jelszót!

glassfish@gf1:~$ asadmin change-admin-password
Enter admin user name [default: admin]>admin
Enter the admin password> 
Enter the new admin password> 
Enter the new admin password again> 
Command change-admin-password executed successfully.

Indítsuk el a GlassFish szervert.

glassfish@gf1:~$ asadmin start-domain
Waiting for domain1 to start .......
Successfully started the domain : domain1
domain Location: /opt/glassfish/glassfish4/glassfish/domains/domain1
Log File: /opt/glassfish/glassfish4/glassfish/domains/domain1/logs/server.log
Admin Port: 4848
Command start-domain executed successfully.

Engedélyezzük a secure admin console-t.

glassfish@gf1:~$ asadmin enable-secure-admin
Enter admin user name> admin
Enter admin password for user "admin"> 
You must restart all running servers for the change in secure admin to take effect.
Command enable-secure-admin executed successfully.
glassfish@gf1:~$ asadmin restart-domain
Successfully restarted the domain
Command restart-domain executed successfully.

Innen kezdve elérhetjük az alkalmazásszerver console-ját a https://FQDN:4848 URL-en.

 

%d blogger ezt szereti: