Oracle 12c ARCHIVELOG mód bekapcsolása

Oracle Database 12c

Az ARCHIVELOG módnak számtalan előnye van. Egy kis üzemeltetési és tárhely igény overhead-ért cserében sok jóságot kapunk. Az egyik legfontosabb szerintem, hogy archivelog nélkül nem lehet egy adatbázist on-line menteni és szinte biztos az adatvesztés datafile korrupció, sérülés esetén, ahogy logikai hiba, sérülés (user hiba, alkalmazás hiba, nem várt adat törlés, adat módosítás) esetén is. Ezekben a szituációkban csak a legutolsó teljes (off-line) mentést tölthetjük vissza. Ebből még az is kövtkezik, hogy a NOARCHIVELOG mód esetén nincs lehetőségünk sem inkrementális, sem kommulatív mentések készítésére sem, mindig teljes adatbázis mentést tudunk csak elvégezni. Természetesen vannak olyan adatbázis instanciák, ahol ezek mind-mind megengedettek és nincs szükség archivelog módú működésre, ott nem is kell bekapcsolni. Ezek után lássuk, hogyan kapcsoljuk be az ARCHIVELOG módot és mire figyeljünk utána.

A teljesség igénye nélkül vázoltam, miért is lehet jó az ARCHIVELOG mód használata. Most egy single instance adatbázison mutatom be, hogyan lehet bekapcsolni az archivelog módot.

  • adatbázis szoftver verziója: 12.1.0.2.0 (patcheket nem tartalmaz)
  • operációs rendszer: Oracle Linux Server 7.3 x64 (4.1.12-94.1.8.el7uek.x86_64)
  • Oracle SID: orcl
  • Oracle Home: /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
  • Hostname: oeldb
  • Database owner: oracle

Jelentkezzünk be oracle felhasználóval és állítsuk be a megfelelő környezeti változókat.

[oracle@oeldb ~]$ . oraenv
ORACLE_SID = [oracle] ? orcl
The Oracle base has been set to /u01/app/oracle

Az adatbázis ARCHIVELOG módba való kapcsolásához az adatbázis MOUNT állapotba kell hozni. Amennyiben fut az orcl instancia, állítsuk le és hozzuk MOUNT állapotba. Két paramétert kell még ellenőrizni, beállítani. A DB_RECOVERY_FILE_DEST mondja meg, hol legyen az alapértelemezett Fast Recovery Area. Ez az én esetemben /u01/app/oracle/fast_recovery_area filesystem. Természetesen ez lehet ASM-en is, mondjuk +FRA. Erre a területre fognak alapértelmezetten kerülni az archive log-ok. Fontos, hogy legyen kellő mennyiségű szabad terület az archive log-ok részére. A másik fontos paraméter a DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE, ami az én esetemben 4560M. Ez a paraméter szabályozza, hogy az FRA (Fast Recovery Area) mennyi területet foglalhat le. Így lehet szabályozni, hogy ne teljen be a filesystem vagy az ASM diskgroup. Ezeken módosíthatunk is mikor bekapcsoljuk most az ARCHIVELOG módot ha szükség van rá. Jelen esetben ezeket az értékeke nem módosítjuk. Szóval lépjünk be sysdba-ként az orcl instanciába, állítsuk le, hozzuk fel MOUNT állapotig, kapcsoljuk be az ARCHIVELOG módot és nyissuk meg az adatbázist.

[oracle@oeldb ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Sat Apr 29 11:21:36 2017 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

SQL> select instance_name from v$instance;
INSTANCE_NAME
----------------
orcl

SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup MOUNT;
ORACLE instance started.

Total System Global Area  889192448 bytes
Fixed Size     2930512 bytes
Variable Size   658507952 bytes
Database Buffers   222298112 bytes
Redo Buffers     5455872 bytes
Database mounted.

SQL> ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
Database altered.
SQL> ALTER DATABASE OPEN;
Database altered.
SQL> archive log list
Database log mode       Archive Mode
Automatic archival       Enabled
Archive destination       USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
Oldest online log sequence     9
Next log sequence to archive   11
Current log sequence       11
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

Ezennel az adatbázisunk ARCHIVELOG módban működik.

%d blogger ezt szereti: